1-191010221J2I0.png

2012年重庆滨江一号地产项目                                        投资金额:15亿

 

2013年湖北职业技校                                                      投资金额:2亿

 

2014年大连地产                                                             投资金额:11亿

 

2015年云南昆明大荣商业地产                                        投资金额:6亿

 

2015年山西华龙兴房地产                                               投资金额:3.5亿

 

2016年新疆嘉禾鼎业房地产                                            投资金额:2亿

 

2016年秦皇岛金盛达房地产                                           投资金额:7亿

 

2016年吉林松原地产                                                      投资金额:7亿

 

2016年唐山中盈地产                                                      投资金额:7亿

 

2016年安徽黄山开发区建设                                            投资金额:7.5亿